Nieuws uit de sector

IRENA: de op zonne-energie geïnstalleerde capaciteit van Egypte kan in 2030 44 GW bereiken

2018-10-11
In het rapport biedt IRENA twee verschillende scenario's om de ontwikkeling van energiesystemen in Egypte in de komende twee decennia te voorspellen:

(i) scenario's op basis van de huidige plannen en beleidslijnen;

(ii) De overheid ertoe aanzetten om energiedoelstellingen voor de lange termijn regelmatig opnieuw te beoordelen op basis van een beoordeling van het potentieel voor hernieuwbare energie in Egypte.

In het eerste scenario zal de totale geïnstalleerde capaciteit van het land naar verwachting met ongeveer 250% groeien tot 117 GW, waarbij het grootste deel van de groei afkomstig is van steenkool, aardgas, wind- en zon-PV. In deze energiestructuur is de geïnstalleerde zonne-energie slechts goed voor 9 GW, steenkool en aardgas zullen elk 20 GW innemen en windenergie zal de derde positie innemen met 18 GW.

In deze energiestructuur dekt de hernieuwbare energie van Egypte ongeveer 25% van zijn elektriciteitsverbruik. Deze groei zal afhangen van een toename van het BBP met 119% tegen 2030, waardoor ook de energievraag zal toenemen van de 62 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) in 2014 tot 133 miljoen ton in 2030, een stijging met 117%.

In het tweede geval is het meer optimistische scenario dat in 2030 hernieuwbare energie ongeveer 52% van de totale elektriciteitsvraag kan dekken en 22% van het totale primaire energieverbruik. In deze prognosemodus wordt zonne-energie bovendien de op één na grootste stroombron van Egypte na aardgas, met een geïnstalleerd vermogen van 44 GW.

Tegelijkertijd wordt wind- en zonne-energie (CSP) de derde en vierde bron van elektriciteit in Egypte, respectievelijk ongeveer 21 GW en 8 GW.

Om het tweede scenario mogelijk te maken, beveelt IRENA een reeks acties aan om de groeiende kostenvoordelen en andere voordelen van hernieuwbare energie te weerspiegelen.â €

Tot de genoemde initiatieven behoren: het voortdurend updaten van de energiestrategie van Egypte; verbetering van het regelgevingskader; verduidelijking van de institutionele rollen en verantwoordelijkheden van de ontwikkeling van wind en zon; bundeling van projecten voor hernieuwbare energie om de risicovermindering te vergroten en de financiële levensvatbaarheid te waarborgen; en integratie van zonne- en windenergiepotentieel Meetactiviteiten; en het ontwikkelen van plannen voor lokale productiecapaciteiten voor hernieuwbare energie.

Egypte zet momenteel zonne-energie in via het Benban PV-complex onder het FIT-programma als gevolg van de expiratie, en naar verwachting zal eind juni 2019 de 1,8 GW-capaciteitscentrale op het net worden aangesloten. Daarnaast heeft het land twee nieuwe aanbestedingen om de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak en grootschalige zonne-energie te ondersteunen.