Nieuws uit de sector

Wat willen fabrikanten van zonnestraatverlichting het uiteindelijke fruit winnen?

2018-05-22
De toepassing van straatverlichting op zonne-energie is de hoofdstroom van de verlichtingsindustrie geworden. De industrie is 's nachts "afgevlakt" en er zijn een groot aantal fabrikanten van zonnestraatverlichting op de markt verschenen. Het huidige industrielandschap wordt geconfronteerd met subversie, vooral een groep bedrijven met kapitaalkracht is actief betrokken in de industrie. Riep. Juist omdat kapitaal zo'n grote hoeveelheid energie heeft, slijpen verschillende fabrikanten van zonnestraatlantaarns in de industrie hun messen en bereiden ze zich voor op een goede klus. Het goede drama begint. We wachten op het geweldige!

 

Grootschalige, lage industrieconcentratie, groot aantal ondernemingen, enzovoort, zodat de zonne-verlichtingsindustrie onbeperkte mogelijkheden heeft. Onder de enorme schaal van de zonneverlichtingsmarkt zijn op dit moment verschillende prinsen met moordenaars gekomen, zoals verschillende soorten fusies en overnames, verschillende platforms zijn na elkaar ontstaan. Om echter het uiteindelijke fruit te winnen en de uiteindelijke winnaar te worden, moeten fabrikanten van zonneverlichtingsstraatverlichting de mogelijkheid hebben om middelen te integreren en de middelen te beheren.

Onder de marktschaal van 1 biljoen RMB willen fabrikanten van zonnestralers de grootste "cake" delen, die wordt bepaald door vele factoren. De meest cruciale factor is ongetwijfeld "kapitaal" en "platform". In de afgelopen jaren hebben we gezien dat fabrikanten van zonnestralers er niet in slagen om allerlei bronnen te beheersen en voortdurend het vertrouwen verliezen. De reguliere bedrijven hebben zich geleidelijk teruggetrokken uit het verlichtingsveld en zijn op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden.