bedrijfsnieuws

Bericht van vakantie: Dragon boat festival holiday van 17 juni 18 juni.

2018-06-16

Melding van vakantie:Draak Boot Festivalvakantie vanaf 17 juni 18 juni.


The Draak Boot Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The Draak Boot Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


Het is het best bekend voor drakenbootraces, vooral in de zuidelijke regio's.