Nieuws uit de sector

Grote installaties voor de opwekking van wind- en zonne-energie zullen de ecologie van de Sahara-woestijn verbeteren

2018-09-11
Een paper gepubliceerd in de nieuwe uitgave van Science in de Verenigde Staten zegt dat grote wind- en zonne-energieopwekkingsinstallaties de oppervlakte-eigenschappen zullen veranderen. Als het wordt verdeeld in de Sahara woestijn van ongeveer 9 miljoen vierkante kilometer, zal de neerslag in dit gebied 0,24 mm per dag bedragen. Verhoogd tot 0,59 mm, zal de neerslag in de Sahel, droge gebieden ten zuiden van de Sahara, ook aanzienlijk toenemen.

Onderzoekers aan de Universiteit van Maryland, de Universiteit van Illinois, de Beijing Normal University, het International Centre for Theoretical Physics in Italië en het Institute of Atmospheric Physics van de Chinese Academie van Wetenschappen zijn tot deze conclusie gekomen door experimenten met klimaat- en dynamische vegetatiesimulatie. Simulaties van supercomputers laten zien dat verhoogde neerslag de vegetatiedekking in deze gebieden met ongeveer 20% kan verhogen.

De studie wees uit dat de invloed van wind- en zonne-energie op het regionale klimaat wordt bereikt door twee verschillende feedbackmechanismen: apparatuur voor windenergie verhoogt de oppervlaktewrijving, waardoor de lucht naar boven beweegt en neerslag produceert; terwijl de productie van zonne-energie de reflectiviteit van het oppervlak vermindert, wat ook helpt om de neerslag te vergroten.

De studie is van mening dat de toename van neerslag de groei van vegetatie zal bevorderen, en de herstelde vegetatie zal de reflectiviteit verder verminderen en de oppervlaktewrijving verhogen, wat op zijn beurt de toename van neerslag zal bevorderen en een positief feedbackmechanisme zal vormen.

De Sahara en de Sahel behoren tot de droogste regio's ter wereld. Li Yu, de eerste auteur van het artikel en een postdoctoraal fellow aan de Universiteit van Illinois, zei: "We kozen de Sahara omdat het de grootste woestijn ter wereld is, dun bevolkt en zeer gevoelig voor veranderingen in het land."

Simulatie-experimenten hebben ook aangetoond dat dergelijke grote wind- en zonne-energieopwekkingsinstallaties geen significant negatief effect hebben op het regionale klimaat, waardoor lokale energie, water en voedselvoorraden duurzamer worden.